Vi diskuterar hur svårt det är att infoga en bild i ett inlägg. Se där, det var inte så svårt.

Den här bilden har jag tagit en vinterdag från vattentornet i rikting söderut, Galgatmyra syns till vänster i bild.