Vad är en brandman?

Vad är en brandman?

En brandman är för många människor en räddare i nöden, en person som gör jobbet som ingen annan vill, hjälten som räddar katter i träd och släcker bränder.

På en olycka, eller brand kommer oftast, eller i alla fall efter ett tag räddningspersonal som ska hjälpa dig i en nödsituation. Vad jag vill lyfta med det här inlägget är just dina förväntningar och lite skillnader på brandmän och brandmän.

Oavsett vem i uniform som kommer så förväntar sig den nödställde att få professionell hjälp av proffshjälpare och ibland känner jag att det har blivit lite konstigt det här.

Deltidsbrandman och heltidsbrandman

När du nämner ordet brandman för gemene man så får man direkt en bild i skallen. Brandmän som sover på brandstationen och som tar ”stången” ner i underkläderna på natten till vagnhallen för snabbt ombyte och iväg med brandbilarna. Så är fallet, för ca 30% av Sveriges brandmän. Resten av oss är sk deltidsbrandmän som har ett annat arbete utöver brandmannayrket. Det handlar om allt från it-nördar, elektriker, åkare, byggare, snickare, lärare med mera som tagit ett samhällsansvar och till en väldigt billig penning erbjudit sin tjänst till samhället.

När vi kommer på en olycka förväntas vi uppträda på samma sätt och med samma professionalism som proffsen, dvs heltidaren. Därför tycker jag det är synd och skam att deltidsbrandmännen under senare år i praktiken nedvärderats i sitt arbete och sin löneutveckling. Under de senaste åren har många deltidare slutat just för att löneutvecklingen och villkoren i praktiken stått stilla. Jag förstår förstås att kommuner har på många ställen ansträngd ekonomi, men vad är alternativet, att ersätta deltidare med proffsen som ska ha lön varenda jobbtimme?

Senaste centrala förhandlingen som skedde gav egentligen inte så mycket i börsen för oss deltidare. För att gestalta ett litet exempel har jag grovt generaliserat en tänkt löneutveckling för heltidare och deltidare. Det jag vill visa är principerna med procentuell löneutveckling.

principskiss löneutveckling deltidsbrandman

principskiss löneutveckling deltidsbrandman

Vad vi ser i diagrammet är en påhittad om än någorlunda nära sanning om hur det kan se ut. En grundlön per månad och sedan en procentuell löneutveckling. Löneutvecklingen är rättvis. En brandman oavsett anställningsform får 2,5% påslag här varje år 🙂

Men om du tar dig en mera noggrann titt så ser vi att i RENA PENGAR så har det på 24 år blivit 3441 kr extra för en deltidare och 17586kr för en heltidare. Det är här jag tycker problemen med procenten ställer till det. År efter år någon liten procent gör att det här yrket nedgraderas och fritiden går ganska snabbt att räkna hem som ett bättre alternativ. Jag tror någonting måste till här för att kunna locka nya räddningstjänstarbetare.

 

niklas

Kommentarer inaktiverade.