Content Security Policy för din webb, kan det va något att ha?

CSP använder man för att via din header på din site bestämma/berätta för dina besökare om vad som är ok och inte ok, i väldigt generella ordalag. Det här är min webbplats och en scan på den från hemsidan Securityheaders innan jag tar tag i detta.

Jag har hittat ett plugin i WordPress som tydligen ska kunna hantera det, jag testar installera det. Det heter Headers Security Advanced & HSTS WP.

Efter installation och aktivering av pluginet rensar jag cache och gör ett nytt test.

Dada! Säkerhetsrapporten ger mig direkt ett A+. Så det här var ju enkelt kan man tycka. Men vad säger den här policyn egentligen och varför ska man ha en sådan?

Jag frågar min kompis ChatGPT.

En Content Security Policy (CSP) är en säkerhetsmekanism som används för att förebygga olika typer av attacker på en hemsida, såsom cross-site scripting (XSS), clickjacking och andra kodinjiceringsattacker. Här är några specifika skäl till varför en hemsida bör ha en CSP:

 1. Skydd mot Cross-Site Scripting (XSS):
  • CSP kan förhindra att skadlig JavaScript-kod körs på din hemsida. Genom att endast tillåta att skript laddas från betrodda källor kan du minska risken för att skadliga skript injiceras och exekveras på användarnas webbläsare.
 2. Förhindra Clickjacking:
  • Clickjacking-attacker innebär att en användare luras att klicka på något som ser ofarligt ut men i själva verket utför en oönskad handling. CSP kan hjälpa till att förhindra detta genom att begränsa hur din sida kan bäddas in i ramar.
 3. Kontroll över resursladdning:
  • CSP ger dig möjlighet att specificera vilka källor olika typer av resurser (som skript, stilmallar, bilder, etc.) kan laddas ifrån. Detta minskar risken att externa, potentiellt osäkra resurser laddas in på din hemsida.
 4. Skydda känslig data:
  • Genom att hindra otillåtna skript och dataöverföringar kan CSP bidra till att skydda känslig information från att stjälas av angripare.
 5. Ökad förtroende från användare:
  • Att implementera en stark CSP-policy visar att du tar säkerheten på allvar, vilket kan öka användarnas förtroende för din hemsida och minska risken för säkerhetsincidenter som kan skada ditt rykte.
 6. Minska ytan för attacker:
  • Genom att begränsa de källor som kan leverera innehåll till din sida minskar du den potentiella ytan för attacker. Detta innebär färre möjligheter för angripare att injicera skadlig kod.
 7. Hjälp vid övergång till HTTPS:
  • En stark CSP kan fungera som ett komplement till HTTPS genom att säkerställa att endast säkra (HTTPS) resurser laddas, vilket bidrar till att skydda dataöverföringar mellan användare och din hemsida.

Genom att använda en CSP kan du effektivt minska risken för många vanliga attacker och stärka säkerheten på din hemsida.

Så, tydligen är det ju en bra grej, så kör på och installera den på din site och testa! Det är viktigt att du ser till att alla dina externa källor inkluderas i policyn, kontakta gärna en utvecklare om du känner dig osäker!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *