Dagens radiokommentar

Jag har gjort några stolpar kring ämnen som tog upp i dagens valpanel i Sveriges Radio P4 Västerbotten. Kan ju helt enkelt göra ett litet inlägg om mina tankar.

Elsparkscyklar

Funderar om det här är nån sorts stadsfenomen. Jag tror inte det finns ekonomiska förutsättningar för dessa på mindre orter med mindre folk. Sen att dom dykt upp i umeå var väl ofrånkomligt, förr eller senare skulle det ske antar jag. Det jag hoppas är ju att det finns tydliga regler för detta och att dom följs någorlunda i alla fall.

Inflationen

Har märkt, på el och drivmedel och mat, miljöincitament att handla lokalt

Det är bara att konstatera att det blev som en perfekt storm, först pandemin och sedan ett krig. När tillgången på allt från mat, el, drivmedel, halvledare och annat minskar så blir det helt enkelt dyrare. Lägg därtill också förväntade ökade räntekostnader blir det som ett ont ekorrhjul.

Vi har ju under flera år haft rätt låg inflation vad jag förstått, men nu drar den iväg vad de verkar mera än förväntat. Det ser också dessvärre ut som att våra löner inte hänger med i den förväntade inflationstakten. Vi får helt enkelt mindre köpkraft.